Sodelovanje pri preteklih in aktualnih projektih/organizacijah: